INFORMACE O ŠKOLE

 

 

 
Provoz mateřské školy:     06:00 - 16:00 hodin
Zřizovatel školy:     Statutární město Karviná
Vedoucí učitelka školy:     Š t ě p á n o v á Anna, Mgr.
Zástupce vedoucí učitelky školy:     G r o h m a n o v á Eva
Adresa školy:     Mateřská škola
      ul. Slovenská 2872
      Karviná - Hranice
Číslo telefonu (mateřská škola - učitelky)   596 312 153
(ekonomka)   596 349 459
Počet pedagogických zaměstnanců:     7 učitelek s kvalifikací, 4 asistenti pedagoga
Počet provozních zaměstnanců:     4 správní zaměstnanci
      1 ekonomka + vedoucí ŠJ
Kapacita školy:     100 dětí
Počet dětí:     85 dětí
Skladba tříd:     4 třídy
Typ:     Mateřská škola s celodenním provozem
Od 1.1.1996     Mateřská škola s právní subjektivitou
Právní forma:     Příspěvková organizace
IČO:     646 28 604
 
e-mail:     msslovenska@volny.cz
WWW:     http://www.ms-slovenska.cz
 
Důležité informace:
"navštěvujte naše nově webové stránky http://www.ms-modry-slon.cz/."


Mateřská škola - U modrého slona, Slovenská 2872, Karviná-Hranice :: Kontakt :: skolka_sablona

 

 

           
Mateřská škola
Slovenská 2872
733 01  Karviná - Hranice

 

 

Kde nás najdete   


 

Důležité informace:
"navštěvujte naše nově webové stránky http://www.ms-modry-slon.cz/."