Filozofie školy a její cíle<? if(isset($title)){echo " - ".$title."";}?>

Cíle předškolního vzdělávání

 
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. / Zákon č. 561 /2004 Sb./
 
 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání

 
  V návaznosti na obecné cíle vzdělávání formulované ve školském zákoně jsou hlavními cíli předškolního vzdělávání:

 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 
 

Filozofie školy

 
Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a tím je připravit pro školu, pro život a pro další vzdělávání s přihlédnutím na jedinečnost každého dítěte.
 
 

Dlouhodobé specifické cíle

 
Cíl: seznámit se s anglickým jazykem přirozenou a zábavnou formou pomocí her, básniček, písniček a obrázků, docílit zvládnutí jeho základní výslovnosti, schopnosti pojmenovat běžné věci, činnosti a zvládnutí jednoduché konverzace.

Cíl: hrou s různorodým výtvarným a přírodním materiálem a keramickou hlínou rozvíjet fantazii a vytrvalost při zpracování námětu, manuální dovednost, zručnost, obratnost při zacházení s materiálem, navozovat spokojenost a radost z hotového díla , prohlubovat lásku k přírodě.

Cíl: podporovat hru na zobcovou flétnu

 • jako jednu z léčebných aktivit dětských alergiků a astmatiků
 • jako jednu z aktivit, která vylepšuje nejen zdraví, psychiku, ale i citově obohacuje


 • Cíl: integrace dětí se zdravotním postižením - tělesným, sluchovým, zrakovým, mentálním, řeči, kombinovaným

  směrem k dítěti se zdravotním postižením - přiblížení se normálnímu prostředí a oslabení určité izolace dítěte i jeho případného vylučování ze společnosti ostatních vrstevníků

  směrem k dítěti majoritní skupiny - lidé se různí  a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

   
   
   
   
  Důležité informace:
  "navštěvujte naše nově webové stránky http://www.ms-modry-slon.cz/."


  Mateřská škola - U modrého slona, Slovenská 2872, Karviná-Hranice :: Kontakt :: skolka_sablona

   

   

             
  Mateřská škola
  Slovenská 2872
  733 01  Karviná - Hranice

   

   

  Kde nás najdete   


   

  Důležité informace:
  "navštěvujte naše nově webové stránky http://www.ms-modry-slon.cz/."