KARVINÁ – HRANICE SLOVENSKÁ 2872

 

                            
V čem jsme jiní ?

 

 VÝUKA HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNU

všechny děti navštěvující MŠ se věnují hře na zobcovou flétnu dle zájmu; ve škole pracuje flétnový soubor „Písklata“ pod vedením učitelky – absolventky  studia hry na zobcovou flétnu u prof. Žilky a PaedDr. Poledníka

INTEGRACE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

začleňování těchto dětí do kolektivu v běžné mateřské škole s přihlédnutím k jejich specifiku a podmínkám školy; s dětmi pracují speciální pedagožky

TŘÍDY S INTEGROVANOU VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA

jsme jediná mateřská škola v Karviné, která provádí výuku touto formou; angličtina prolíná výchovně-vzdělávací prací během celého pobytu dítěte ve všech třídách;
s dětmi pracují kvalifikované učitelky 

Další aktivity : keramická dílna, „Předškoláček“-příprava budoucích školáků,tanečky,plavání,návštěva solné jeskyně,společné akce dětí a rodičů – bruslení, kola, výlety do hor,karneval, dílničky, společné zpívání atd.

Základem všech aktivit je hra – pro dítě hlavní a převládající činnost, specifická

forma učení a přípravy pro školu a práci v dalším životě .

  „ Vše v životě člověka záleží na dobrém začátku“.

J.A. Komenský

 

 

 

Důležité informace:
"navštěvujte naše nově webové stránky http://www.ms-modry-slon.cz/."


Mateřská škola - U modrého slona, Slovenská 2872, Karviná-Hranice :: Kontakt :: skolka_sablona

 

 

           
Mateřská škola
Slovenská 2872
733 01  Karviná - Hranice

 

 

Kde nás najdete   


 

Důležité informace:
"navštěvujte naše nově webové stránky http://www.ms-modry-slon.cz/."